Wat wij doen

Vertrouwde en complete ontzorging voor woningcorporaties, deurwaarders en bewindvoerders, notarissen, zorginstellingen en particulieren bij de verzorging van woningen

Woningcorporaties en andere verhuurders worden regelmatig geconfronteerd met overleden huurders zonder (bekende) erfgenamen.
In dat geval gelden er regels die het voor de corporatie onmogelijk maken om snel weer over die woning te kunnen beschikken.

Multi Woon Service biedt dé oplossing door het volledige dossier, inclusief de verplichtingen en risico’s, over te nemen. Wij ontzorgen de verhuurder, nemen de nodige juridische maatregelen en leveren de woning op korte termijn leeg en bezemschoon terug.
Desgewenst kunnen aanvullende diensten worden geleverd tot en met het volledig verhuurklaar opleveren van de woning.
Op die manier wordt de verhuurder ontzorgd en gevrijwaard van risico’s. Het levert de verhuurder bovendien een aanzienlijke tijdwinst en kostenbesparing op. Er hoeven immers geen eigen uren aan het dossier te worden besteed en de huurderving is aanzienlijk lager dan normaal.

Deurwaarders en de betreffende eigenaren profiteren van de ontzorging door Multi Woon Service bij de ontruiming van woningen, bijvoorbeeld wegens huurachterstand. Wij staan paraat en maken de woning snel en adequaat leeg. Op aangeven van de deurwaarder slaan wij (delen van) de inboedel onder eigen dak op in degelijke houten kisten en/of voeren die af als afval.
Ook hier kunnen wij zo nodig aanvullende diensten leveren die hernieuwd gebruik van de woning bevorderen.

Notarissen hebben regelmatig te maken met woningen, bijvoorbeeld bij nalatenschappen en echtscheidingen. Als de woning moet worden verkocht, kan de inboedel een probleem vormen.
Multi Woon Service neemt u dan alle zorgen uit handen. Wij verzorgen desgewenst een proces-verbaal van constatering en maken daarna de woning leeg. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever slaan we de inboedel (deels) op en/of voeren die (deels) af.
Ter bevordering van hernieuwd gebruik of de verkoop van de woning voeren wij de nodige herstel- en renovatiewerkzaamheden uit. Ook kan een woning spic en span gepoetst worden opgeleverd.
Deze integrale aanpak levert een behoorlijke kostenbesparing op.

Zorginstellingen hebben in hun intramurale voorzieningen vaak te maken met het overlijden van cliënten. De kamer of het appartement moet dan op zeer korte termijn weer beschikbaar komen voor een nieuwe cliënt.
Multi Woon Service verlost de zorginstelling of de nabestaanden dan van alle rompslomp door het snel en discreet opruimen en opslaan van de inboedel.
Desgewenst kunnen allerlei extra werkzaamheden worden uitgevoerd om de woning weer gebruiksklaar op te leveren binnen de daarvoor geldende termijn.

Particulieren kunnen op tal van manieren profiteren van de ontzorging door Multi Woon Service.

Lees meer hierover onder de knop “Onze diensten”.