Woningcorporatie

Woningcorporaties en andere verhuurders – Pakket overleden huurder

Als de melding komt dat een alleenstaande en enige huurder is overleden en er vermoedelijk geen (bekende) erfgenamen zijn, levert dat de verhuurder behoorlijk wat hoofdbrekens op.
De woning mag pas worden betreden aan het einde van de tweede volle kalendermaand na het overlijden. Bovendien moet worden onderzocht of er erfgenamen zijn en of de erfenis al of niet is verworpen. Daarna ontstaat de vraag wat te doen met de nalatenschap en de inboedel van de overledene.

In de praktijk brengt dat voor de verhuurder niet alleen de nodige problemen met zich mee maar zijn het ook vaak tijdrovende activiteiten die tot gevolg hebben dat de woning gedurende langere tijd niet opnieuw kan worden verhuurd.
Uiteindelijk kost zo’n geval de verhuurder dus veel geld, werk en kopzorgen! Bovendien loopt hij bij alle stappen risico.

Multi Woon Service verlost u van die risico’s en zorgt ervoor dat de kosten minimaal blijven door het hele dossier over te nemen.
Wij coördineren alle werkzaamheden met vaste en betrouwbare samenwerkingspartners en zorgen ervoor dat de woning op de kortst mogelijke termijn weer voor verhuur beschikbaar is. Alles wat daarbij komt kijken, is onze verantwoordelijkheid. Daar heeft u als verhuurder geen omkijken naar.
Bovendien heeft u het voordeel dat voor u alles wordt geregeld vanuit één vertrouwd aanspreekpunt dat staat voor snel, goed en discreet handelen.
Dit alles tegen scherpe tarieven die wij vooraf duidelijk met u communiceren.
Uiteindelijk levert u dat een aanzienlijke tijdwinst én kostenbesparing op!

Het standaardpakket voorziet in het leeg en bezemschoon opleveren van de woning.

Maar Multi Woon Service biedt meer!

Wij verzorgen full-serviceoplossingen waarvoor wij nauw samenwerken met andere bedrijven. Onder eigen paraplu zijn onder meer bouwkundige diensten en schilderwerkzaamheden beschikbaar.
In overleg met de opdrachtgever kan Multi Woon Service dan ook tal van aanvullende werkzaamheden en maatwerkoplossingen verzorgen, variërend van kleine reparaties tot (beperkte) renovaties, opknap- en schilderbeurten.
Ook kan een woning spic en span gepoetst worden opgeleverd.